Infra teplomer telový, čelový-bezkontaktný

Infra teplomery telové

Cena:28.90EUR

Infra teplomer čelový HT-F03A

/ na meranie teploty tela na čele/

Charakteristika:

Model : HT-F03A ,CE 0197

Aplikovaná norma EN12470-5:2003,Teplomery lekárské

Zariadenie spĺňa nasledovné normy : IEC 60601-1

 

Návod na obsluhu

Infra teplomer čelový HT-F03A je určený na meranie teploty tela na čele/systémom infračerveného svetla.

Použite:

Teplomer uvedieme do činnosti stlačením tlačidla .Prístroj je pripravený pokiaľ sa na displeji ukáže nápis „BODY“

Meranie prebehne okamžite po priložení prístroja k čelu na vzdialenosť 5- 10 cm, stlačením tlačidla ,po zaznení sigálu. Nameraná teplota sa ukáže na displeji

Upozornenie.:

Prístoj nevystavať extrémným podmienam pod - 1°C a -  nad 55°C

Prístroj sa vypína automaticky.

Rozsah merania : od 34°C – 44.0°C ,presnosť merania 0,1°C

Pracovná teplota : od 16 - 35 °C

Výrobca !Shenzen TSGE Elektronics Co.,Ltd , Made in China

Dovozca :TCM Poland , Al. NMP 77/17 , 42 200 Czestochowa PL

Distributor : JUKO,Ing.Kozáček Jiŕí, Bratří Sedláčku 126/14 ,721 00 OSTRAVA 21 - Svinov