Infra teplomer ušný

Infra teplomery telové

Cena:25.90EUR

Infra teplomer do ucha- ET -100 A

/ na meranie teploty tela v zvukovode/

Charakteristika:

Model : ET -100 A ,CE 0197

Aplikovaná norma EN12470-5:2003,Teplomery lekárské

Zariadenie spĺňa nasledovné normy : IEC 60601-1:1998 a Iec 60601-1-2:2001

 

Návod na obsluhu

Infra teplomer do ucha dokonalým a bezpečným spôsobom meria presnú teplotu tela o zvukovode ucha systémom infračerveného svetla.

Použite:

Teplomer uvedieme do činnosti stlačením tlačidla „ON“,prístroj je pripravený pokiaľ sa na displeji ukáže ikonka „ucha“.

Meranie prebehne okamžite po vložení sondy do ucha stlačením „scan“ ,po zaznení sigálu. Nameraná teplota sa ukáže na displeji, a môžeme ju uložiť stlačením „recal“.

Prístroj zaznamená do pamäti posledných 10 meraní

Upozornenie.:

L°C- na displeji znamená že meraná teplota padla pod 34°C

H°C- na displeji znamená že meraná teplota prekročila 44°C

Prístoj nevystavať extrémným podmienam pod - 1°C a -  nad 55°C

Ak sa objaví na displeji ikona“batérie“ a zvukový signál ,značí to, že je nízká úroveň baterií.

Prístroj sa vypína automaticky.

Sondu je potrebné dezinfikovať po , a pred každým použitím.

Rozsah merania : od 34°C – 44.0°C ,presnosť merania 0,1°C